null MaaseutuHarava 2-hanke on startannut

Ajankohtaista

MaaseutuHarava 2-hanke on startannut

19.8.2021

Maaseudun tiedonvälityshanke Kainuun alueella on alkanut

MTK Pohjois-Suomen MaaseutuHarava 2-hanke on startannut Kainuun alueella elokuussa 2021. Hanketta toteuttavat MTK Pohjois-Suomi ja ProAgria Itä-Suomi yhteistyössä alueen maaseudun yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021 – 30.6.2023.

Alkutuotannon yrittäjien toimintaympäristöön vaikuttaa parhaillaan useita mittavia muutostekijöitä, mm. rakennekehitys, digitalisaatio ja ilmastonmuutos. Samanaikaisesti tuotannon ympäristövaikutuksista ja hyväksyttävyydestä käydään laajaa julkista keskustelua. Kainuun pelloista merkittävä osa on maalajiltaan eloperäisiä. Tämä ohjaa yhteiskunnan odotuksia ja tarpeita tuotannon kehittämiseksi ja muuttamiseksi nykyistä hiilineutraalimpaan suuntaan. Yrittäjät haluavat kuulla kannattavuutta parantavista keinoista ja uusista innovaatioista, joita he voivat hyödyntää tilallaan. Maatilojen investointitukia halutaan suunnata entistä enemmän kilpailukyvyn parantamiseen.

Seuraavan EU-ohjelmakauden 2021–2027 säädökset vaikuttavat merkittävästi maaseudun yrittäjien toimintaympäristöön. Ohjelmakausi pääsee näillä näkymin käynnistymään vasta vuoden 2023 alusta. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan politiikan uudistuksessa tulevat korostumaan erityisesti ilmastonmuutoksenhillitseminen ja siihen sopeutuminen, eläinten hyvinvointi sekä uusien viljelijöiden saaminen alalle. Viljelijöiden tulotason ylläpitäminen, maaseudun ja riskienhallinnan kehittäminen ovat myös uudistuksen painopisteitä. Ministeriöllä on myös suunnitteilla laatia valtakunnallinen maatalousstrategia, johon Kainuun omaa, paikallista strategiaa on hyvä jo suunnitella.

Yrittäjät mieltävät tukipolitiikkaan liittyvät asiat tärkeiksi ja arvostavat tukiin liittyvän tiedon jakamista ympäri maakuntaa järjestettävissä tilaisuuksissa. Tilaisuuksissa on oleellista myös tiedontarjonnan lisäksi mahdollisuuden antaminen viljelijöiden keskinäiseen kokemusten vaihtoon päivän teemasta.

Hankkeen tavoitteet:

• Tuotantotukien täysimääräinen hyödyntäminen

• Maatilojen omistajanvaihdokset ovat entistä monimuotoisempia ja niihin tarvitaan kohdennetumpaa tiedotusta ja asiantuntija-apua

• Maatilojen riskienhallinnan parantaminen

• Eläinten hyvinvointia parantavien investointien lisääminen

• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja siihen liittyvät toimet

• Hiilensidonta huomioidaan osana normaalia viljelykäytäntöä

• Viljelijät osaavat hyödyntää uusimpien tutkimusten tuloksia turvemaiden viljelyssä

• Edistetään maalaismaiseman säilyvyyttä ja luonnon monimuotoisuutta alueella

• Alan uudistaminen edistämällä ja jakamalla tietämystä, innovointia ja digitalisaatiota yrittäjyydessä

• Parannetaan viljelijöiden markkinaosaamista ja asemaa ruuantuotannon arvoketjussa

 

Hankkeessa tullaan järjestämään teemaseminaareja, infotilaisuuksia ja tilakäyntejä. Hankkeen tapahtumista tiedotetaan liiton sosiaalisen median alustoilla (Facebook, Instagram) sekä liiton internetsivuilla. Tapahtumia järjestetään sekä lähitapahtumina sekä etäyhteydellä; vuonna 2022 mitä suurimmalla todennäköisyydellä suurin osa tilaisuuksista on etäyhteydellä johtuen koronapandemiasta.

 

 

Yhteystiedot:

Heidi Kumpula

Hankepäällikkö

0504716882

heidi.kumpula@mtk.fi

Kauppakatu 25 A

87100 KAJAANI