null Tuottajaliiton kevätkokous Haapajärvellä 15.6.2020

Uutinen

Tuottajaliiton kevätkokous Haapajärvellä 15.6.2020

16.6.2020

Puheenjohtaja Jari Ahlholm ja yksikön rehtori Ilkka Heinonen.
Puheenjohtaja Jari Ahlholm ja yksikön rehtori Ilkka Heinonen.

MTK-Pohjois-Suomi ry ja JEDU Haapajärven yksikkö palkitsivat 15.6.2020 Haapajärvellä Marjoniemen Maitotila Oy:n alueen työssäoppimispaikkana. Työssäoppimispaikkaa tarjoavat yritykset ovat tärkeässä roolissa opiskelijoiden ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja koulun sekä yrityselämän vuorovaikutuksessa.


MTK-Pohjois-Suomi ry on 15.6.2020 Haapajärvellä JEDUn koulutustiloissa pitämässään
kevätkokouksessa päättänyt sääntöjensä muuttamisesta. Kyseessä on kaksivaiheisen
sääntömuutosmenettelyn ensimmäisestä vaihe, joka kokouksessa hyväksyttiin. Sääntömuutos liittyy MTK:n järjestöuudistukseen, jossa säännöt uudistetaan yhdistysten, alueellisen tuottajaliittojen ja keskusliiton tasolla. Sääntömuutoksen voimaan saattaminen vaatii vielä toisen käsittelyn tuottajaliiton syyskokouksessa ja MTK valtuuskunnan hyväksynnän. Uusien sääntöjen mukaan suurimmat muutokset toteutetaan jäsenmaksujen keräämisessä. Uuden mallin toteutuessa alueellisen yhdistyksen osuus määräytyy yhdistyksen oman päätöksen mukaan. Alueellisen tuottajaliiton ja keskusliiton saama jäsenmaksuosuus määräytyy valtuuskunnan päättämän edunvalvontamaksun perusteella, joka perustuu jäsenen elinkeinotoiminnan laajuuteen. Lisäksi uudet säännöt sallivat sähköisen osallistumisen liiton kokouksiin.

 

Sääntöuudistuksen yhteydessä uudistetaan myös koko järjestön jäsenrekisteri, joka on ristitty
Oivaksi. Oivan avulla järjestö parantaa viestintää ja vuorovaikutusta jäsenilleen. Oivan kautta jäsenet voivat olla entistä lähempänä järjestön tekemää edunvalvontaa ja pääsevät paremmin vaikuttamaan asioihin jo valmisteluvaiheessa.

Liitteet