BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Google Inc//Google Calendar 70.9054//EN VERSION:2.0 CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Tukivuosikalenteri 2022 X-WR-TIMEZONE:Europe/Helsinki X-WR-CALDESC:Tukivuosikalenteri ajalle 1.6. - 31.12.2022 BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220601 DTEND;VALUE=DATE:20220602 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:4256CE15-9734-4749-A637-528877888CDB CREATED:20210610T103137Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:1.6. alkaen kanat ja kalkkunat saavat eläinsuojelulain mukaan u lkoilla. Ulkonapitokielto 8.2.–31.5. koskee kaikkia tiloja. LAST-MODIFIED:20220518T063947Z LOCATION: SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Siipikarjan ulkonapitokielto päättyy TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:4BD78550-0BAA-4C57-81FF-DD6FB20B1C87 UID:4BD78550-0BAA-4C57-81FF-DD6FB20B1C87 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220615 DTEND;VALUE=DATE:20220616 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:15c6etm1sqsdf5r0np4nvnf8g2@google.com CREATED:20200615T085452Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Nuoren viljelijän tuki

Hae tukea pää tukihaun yhteydessä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101B. Hae tukihakemukse lla nuoren viljelijän tukea ja ilmoita tukea koskevat lisätiedot. Kerro lis ätiedoissa tilanpidon aloittamisvuosi ensimmäistä kertaa pääasiallisena yri ttäjänä sekä tukeen liittyvät henkilöt. Toimita tarvittavat liitteet kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Tukiehtojen on täytyttävä jokaisena tuen hakuvuonna\, lukuun ottamatta ikävaatimusta. Muista hakea tukea joka vuosi.

Luonnollinen henkilö yksin

Maatilan omistus ja hallinta tai vuokratun maatilan hallinta on yhdellä luonnollisella henkilöllä. Omis tat maatilasi yksin ja se on hallinnassasi tai olet vuokrannut hallitsemasi maatilan toiminnan. Tällöin sinun katsotaan toimivan maatilan pääasiallise na yrittäjänä yksin luonnollisena henkilönä.

Aviopuolisot ja aviop uolisoiksi rinnastettavat

Molempien puolisoiden on täytettävä nuo ren viljelijän tuen ehdot\, jos olette molemmat omistajina ja haltijoina ma atilalla tai hallitsette molemmat vuokrattua maatilaa.

Maatalousyh tymät

Kaikkien yhtymän osakkaiden on täytettävä nuoren viljelijän tuen ehdot

Jakamaton kuolinpesä

Kaikkien kuolinpesän os akkaiden on täytettävä nuoren viljelijän tuen ehdot

Osakeyhtiö

Nuoren viljelijän tuen ehdot täyttävillä viljelijöillä on oltava hal linnassa yli 50 % osakeyhtiön osakkeista ja heidän omistamansa osakkeiden t uotettava yli 50 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä.

Osuuskunta< /p>

Enemmistön (yli puolet) osuuskunnan jäsenistä on täytettävä nuoren vi ljelijän tuen ehdot

Avoin yhtiö

Kaikkien yhtiömiesten on täytettävä nuoren viljelijän tuen ehdot

LAST-MODIFIED:20220518T070946Z LOCATION: SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Nuoren viljelijän tuki: haku päättyy TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P2DT15H0M0S END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:55EDDB47-837D-4185-A448-E6A3B49F5053 UID:55EDDB47-837D-4185-A448-E6A3B49F5053 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220701 DTEND;VALUE=DATE:20220702 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:D0E4CA20-F18A-4836-9121-500239368CAF CREATED:20210610T081647Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:1.7. alkaen kirjaa muistiinpanoihin myöhässä tehdyn kylvämisen syy. Kylvä heti kun mahdollista. (TÄ). LAST-MODIFIED:20220518T073402Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY: Myöhässä tehdyn kylvämisen syyn kirjaus(TÄ) TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:P0DT9H0M0S END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:90D8EC96-7A3C-4CC2-AC4A-39696AA9D824 UID:90D8EC96-7A3C-4CC2-AC4A-39696AA9D824 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-P3DT12H X-WR-ALARMUID:5D30C147-2699-4621-9E15-2929F440EE7F UID:5D30C147-2699-4621-9E15-2929F440EE7F ATTACH;VALUE=URI:Chord END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220711 DTEND;VALUE=DATE:20220712 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:860FF59D-54C6-4B53-8F44-E4279FB27ED2 CREATED:20210610T083241Z DESCRIPTION:11.7. on viimeinen mahdollinen päivä palauttaa päätukihakemus m yöhässä. Tukivähennys on 19 %. Tämän jälkeen lähetetyt myöhästyneet päätuki hakemukset hylätään. LAST-MODIFIED:20220518T073537Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Päätukihakemuksen viimeinen palautuspäivä(myöhässä) TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P2DT15H0M0S END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:70677426-512E-49B8-A621-325C81651AB4 UID:70677426-512E-49B8-A621-325C81651AB4 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220730 DTEND;VALUE=DATE:20220731 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:675F6F32-DC0A-4C03-8840-C094B87AECDE CREATED:20210610T083511Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:30.7. mennessä on jätettävä metsämarjojen ja -siente n varastointituen hakemus (lomake 237) Lapin ELYyn.
LAST-MODIFIED:20220518T073810Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Metsämarjojen ja sienten varastointituki TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P2DT15H0M0S END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:95A5CA48-D77F-438E-9198-FD5E22E9C734 UID:95A5CA48-D77F-438E-9198-FD5E22E9C734 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220815 DTEND;VALUE=DATE:20220816 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:FC1A38C5-12E9-4569-B035-6B073E2F02E1 CREATED:20210610T090939Z DESCRIPTION:15.8. maatalouden investointituen hakujakso päättyy (jatkuva ha ku). LAST-MODIFIED:20220518T074358Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Investointituen(16.3-15.8) haku päättyy TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P2DT15H0M0S END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:461CCE43-C93B-403E-8AAD-111304F9EB70 UID:461CCE43-C93B-403E-8AAD-111304F9EB70 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220815 DTEND;VALUE=DATE:20220816 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:F05A3F3B-6551-400B-AD07-C0401ED5B79F CREATED:20210610T091024Z DESCRIPTION:15.8. on viimeistään kylvettävä kerääjäkasvi yksivuotisille puu tarhakasveille. Kerääjäkasvia ei saa lannoittaa erikseen\, mutta sille saa lisätä puutarhakasvien typpilannoitusta 20 kg/ha. Huom! Muille peltoviljely kasveille kerääjäkasvi on kylvettävä viimeistään orasvaiheessa (YMK). LAST-MODIFIED:20220518T074436Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Kerääjäkasvin viimeinen kylvämispäivä TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P2DT15H0M0S END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:C4CF2B3B-51A3-4F52-960E-00368A6A1B34 UID:C4CF2B3B-51A3-4F52-960E-00368A6A1B34 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220831 DTEND;VALUE=DATE:20220901 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:1B9E7340-D1F8-40C2-8465-4704F304338A CREATED:20210610T091213Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:31.8. on viimeistään tehtävä koko tilan hallinnansiirto\, jotta uusi haltija saa vuoden 2022 tuet. Ota yhteys kuntaan. LAST-MODIFIED:20220518T074515Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Hallinnonsiirron viimeinen ilmoituspäivä TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P2DT15H0M0S END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:5E3800AF-246A-4B5C-B978-E8EA1DB50E2A UID:5E3800AF-246A-4B5C-B978-E8EA1DB50E2A ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220901 DTEND;VALUE=DATE:20220902 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:3AEC2127-9D79-4FD3-8358-2F9DB47DDF2D CREATED:20210610T091525Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:1.9. alkaen saa levittää tuotantoeläinten lannan tai orgaaniste n lannoitevalmisteiden liukoista typpeä enintään 35 kg/ha (nitraattiasetus\ , TÄ). LAST-MODIFIED:20220518T074625Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Lannanlevitys rajoittuu TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:A9CB7A62-5161-4D0D-906D-47BBA79C1BD5 UID:A9CB7A62-5161-4D0D-906D-47BBA79C1BD5 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-P3DT12H X-WR-ALARMUID:2FD5E861-17B6-421F-A5BD-C678A67730D5 UID:2FD5E861-17B6-421F-A5BD-C678A67730D5 ATTACH;VALUE=URI:Chord END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220921 DTEND;VALUE=DATE:20220922 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:2946A296-0703-4CB3-82D2-3B3BD8DF62C6 CREATED:20210610T092610Z DESCRIPTION:21.9. Ilmoita viimeistään koko tilan hallinnan siirron yhteydes sä siirrettävät kaikki tilan tukioikeudet. Ota yhteys kuntaan. LAST-MODIFIED:20220518T074919Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Ilmoita tilan hallinnan siirron yhteydessä siirrettävät tukioikeude TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P2DT15H0M0S END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:4F79F6D9-193F-46CF-956E-45FACBA0A3F1 UID:4F79F6D9-193F-46CF-956E-45FACBA0A3F1 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220930 DTEND;VALUE=DATE:20221001 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:340E4084-1C79-4AAA-B2FC-E8449F2BC6C5 CREATED:20210610T092849Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:30.9. mennessä on tehtävä eläinmääräilmoitus sikarekisteriin aj alta 1.5.–31.8. (TÄ) LAST-MODIFIED:20220518T085613Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Eläinmääräilmoitus sikarekisteriin TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P2DT15H0M0S END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:BD33B14D-A7C0-400D-BC58-4F521F2A6D66 UID:BD33B14D-A7C0-400D-BC58-4F521F2A6D66 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220930 DTEND;VALUE=DATE:20221001 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:911BA9E2-3FA3-47FB-B0B4-5AC10B9C6335 CREATED:20210610T092818Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:30.9. nautojen\, lampaiden ja vuohien laiduntamisvelvoite päätt yy (60/90 vrk 1.5.–30.9.)\, jos tila on sitoutunut hyvinvointikorvauksen la idunnustoimenpiteeseen. \n\nToteutuminen tarkistetaan laidunnuskirjanpidost a.\n\nJoutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilutoimenpiteessä eläinten on ulkoiltava päivittäin 1.5.–30.9. tai kaksi kertaa viikossa ympäri vuoden. Jos vaatimukset eivät ole täyttyneet\, toimenpiteestä on luovuttava. Jos on valinnut ympärivuotisen ulkoilun\, se jatkuu kaksi kertaa viikossa (EHK). LAST-MODIFIED:20220518T085643Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Laiduntamisvelvoite päättyy TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:A6F4EE77-1AC0-4708-A7BA-70621686CDDD UID:A6F4EE77-1AC0-4708-A7BA-70621686CDDD ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20221015 DTEND;VALUE=DATE:20221016 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:3EC31139-2446-478B-8A0B-3744FBAF6045 CREATED:20210610T093849Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:15.10. maatalouden investointituen hakujakso päättyy (jatkuva h aku) LAST-MODIFIED:20220518T085813Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Investointituen(16.8-15.10) haku päättyy TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P2DT15H0M0S END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:6BDF08D6-247A-41E6-8CA2-33B953CF1664 UID:6BDF08D6-247A-41E6-8CA2-33B953CF1664 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20221027 DTEND;VALUE=DATE:20221028 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:F78FBDB2-1780-452E-858E-36A88D7A85DF CREATED:20210610T094018Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:27.10. on syysilmoituksen viimeinen palautuspäivä. Kasvipeittei syystoimenpiteeseen sitoutuneiden tilojen täytyy ilmoittaa alat joka vuosi\ , vaikka korvausta ei maksettaisikaan viherryttämisen vapautuksen vuoksi (Y MK). LAST-MODIFIED:20220518T085841Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Syysilmoituksen viimeinen palautuspäivä TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P2DT15H0M0S END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:4BFBB8AD-9CA2-40D7-AB18-C64A13BA34D8 UID:4BFBB8AD-9CA2-40D7-AB18-C64A13BA34D8 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220615 DTEND;VALUE=DATE:20220616 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:482FA311-B2DA-4914-9E85-59C38A6D0FBC CREATED:20210610T104138Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:15.6. \;päätukihaku päättyy V ipu-palvelussa klo 23.59. Tarkista\, mitä tukia voit hakea vuonna 2022\, mi stä mahdollisesti luopua tai mitä toimenpiteitä vaihtaa ilman takaisinperin tää. Tarkista erityisesti ympäristökorvaus.
Ns. uudet tilat ja viljeli jät:

LAST-MODIFIED:20220518T092420Z LOCATION: SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Päätukihaku päättyy TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P2DT15H0M0S END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:7DEC2486-E1E2-4DDB-ABA3-C2A5BEB3422E UID:7DEC2486-E1E2-4DDB-ABA3-C2A5BEB3422E ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220615 DTEND;VALUE=DATE:20220616 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:2019DB8E-D036-4D6D-9468-697D3DF4BFCE CREATED:20210610T104200Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:15.6. mennessä on haettava mehiläistalouden kansallista pesäkoh taista tukea Pohjois-Savon ELYstä tuotantokaudelta 1.6.–30.9. (Vipu tai pap erilomake 204). LAST-MODIFIED:20220518T092447Z LOCATION: SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Mehiläistalouden kansallinen pesäkohtainen tuki TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P2DT15H0M0S END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:80850444-8C97-49AC-8B77-53F71FC486BB UID:80850444-8C97-49AC-8B77-53F71FC486BB ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220630 DTEND;VALUE=DATE:20220701 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:09otk6lrh0bbgh5d2gbokto4oc@google.com CREATED:20220518T092854Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:30.6. mennessä yksivuotiset puutarhakasvit on ympäristös itoumuksen mukaan oltava katettu. Monivuotisilla kasveilla leikattava nurmi kate on oltava kaikki viljelyvuodet (YMK). \; LAST-MODIFIED:20220518T093009Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Yksivuotiset puutarhakasvit on oltava katettu TRANSP:TRANSPARENT BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P2DT15H0M0S END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220630 DTEND;VALUE=DATE:20220701 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:35lq0ih3tf4i9fv0vo337s43t1@google.com CREATED:20200615T085452Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

30.6. on viimeinen kylvöpäivä. Jos kylvät myöhemmin\, kirjaa syy lohkomuistiinpanoihin (TÄ).

LAST-MODIFIED:20220518T093109Z LOCATION: SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Viimeinen kylvöpäivä TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:P0DT9H0M0S END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:9B6B69D3-0F8C-44F5-9812-1F48EF22590E UID:9B6B69D3-0F8C-44F5-9812-1F48EF22590E ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220701 DTEND;VALUE=DATE:20220702 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:03q9ece0hdi6j39cejs2r29ef0@google.com CREATED:20220518T093704Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

1.7. alkaen kirjaa lohkomuistiinpanoihin poikkeuksell isten sääolosuhteiden vuoksi myöhässä tehdyn kylvämisen syy. Kylvä heti kun mahdollista (TÄ)

1.7. lähtien viljelykasvin osuus (2 tai 3 ka svia) pitää pystyä toteamaan\, kun viljelyä monipuolistetaan viherryttämäll ä 30.6.-31.8.

11.7. on viimeinen mahdollinen päivä palauttaa p äätukihakemus myöhässä. Tukivähennys on 19 %. Tämän jälkeen lähetetyt myöhä styneet päätukihakemukset hylätään.

15.7. alkaen syyskasvin p erustamista varten voi päättää:

LAST-MODIFIED:20220518T093704Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Heinäkuun alun muistilista TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220715 DTEND;VALUE=DATE:20220716 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:34B60AB2-A2F3-4A58-BCC8-2E403614DC2E CREATED:20210610T083400Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:15.7. alkaen syyskasvin perustamista varten v oi päättää:

LAST-MODIFIED:20220518T093827Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Syyskasvien perustaminen TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:8DE24DD0-2F7E-4E54-952D-5C402F1B6EDD UID:8DE24DD0-2F7E-4E54-952D-5C402F1B6EDD ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-P3DT12H X-WR-ALARMUID:9D1C0D2D-2EB0-4882-90AC-F0627DB07E36 UID:9D1C0D2D-2EB0-4882-90AC-F0627DB07E36 ATTACH;VALUE=URI:Chord END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220731 DTEND;VALUE=DATE:20220801 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:37s5crril9doekflsluqkhi29j@google.com CREATED:20220518T074016Z DESCRIPTION:31.7. nuoren viljelijän aloitustuen hakujakso päättyy (jatkuva haku) LAST-MODIFIED:20220518T094005Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Nuoren viljelijän aloitustuki TRANSP:TRANSPARENT BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P0DT15H0M0S END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20221031 DTEND;VALUE=DATE:20221101 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:B1B30AEC-4D39-4250-99FB-1050F42501B0 CREATED:20210610T094048Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

31.10. on viimeinen lannanlevityspäivä. Tee ilmoitus kuntaan\, jos levität lantaa poikkeuksellisten sääolosuhteiden takia vielä marraskuussa. Lantaa ei saa levittää lumipeitteiseen\, routaantuneeseen eik ä veden kyllästämään maahan (nitraattiasetus\,TÄ). Lanta-auman voi perustaa milloin tahansa. Tee ilmoitus kuntaan kaksi viikkoa ennen sen perustamista . Auma on levitettävä vuoden kuluessa (TÄ).

Ympäristökorvaustilojen tulee teettää viljavuustutkimus viiden vuoden välein.

Teetä lanta-an alyysi viiden vuoden välein (TÄ)\, myös vastaanotettavasta lannasta tarvita an lanta-analyysi.

Huolehdi\, että analyysit ovat valmiina seuraavan vuoden viljelyä varten (YMK).

Muista tehdä välitilinpäätös. \;< /p> LAST-MODIFIED:20220518T101805Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Lokakuun lopun tarkistuslista TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:D773B212-20F5-49B5-9783-DB9515E00E4C UID:D773B212-20F5-49B5-9783-DB9515E00E4C ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20221031 DTEND;VALUE=DATE:20221101 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:255dp9ta5ga7ke6fdn94j1o9ug@google.com CREATED:20220518T101845Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:31.10. nuoren viljelijän aloitustuen hakujakso päättyy ( jatkuva haku) LAST-MODIFIED:20220518T101855Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Nuoren viljelijän aloitustuen hakujakso päättyy TRANSP:TRANSPARENT BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P2DT15H0M0S END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20221116 DTEND;VALUE=DATE:20221117 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:C24CC3F4-9BBA-456D-822F-64BEFD9EDE52 CREATED:20210610T124954Z DESCRIPTION:16.11. puutarhatuotteiden varastointituen hakuaika päättyy (lom ake 228). Tukea haetaan Pohjanmaan tai Varsinais-Suomen ELYstä. LAST-MODIFIED:20220518T101940Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Puutarhatuotteiden varastointituen haku päättyy TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P2DT15H0M0S END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:31352BF2-19D9-4422-B146-1FE969C49145 UID:31352BF2-19D9-4422-B146-1FE969C49145 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20221130 DTEND;VALUE=DATE:20221201 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:EE8D7C80-690A-40DB-A8D4-30988D241D78 CREATED:20210610T094745Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:Tee ajoissa eläinten rekisteri-ilmoitukset eläinreki stereihin (7 pvää syntymästä). Myöhässä tehdyt rekisteri-ilmoitukset aiheut tavat palkkioihin seuraamuksia (nautaeläinpalkkiot).

Tee lohkokohtai nen kirjanpito loppuun.

Tee viljelysuunnitelma\, tilaa seuraavan vuo den siemenet\, lannoitteet ja muut tuotantopanokset.
LAST-MODIFIED:20220518T102059Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Marraskuun lopun tarkistuslista TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:E6F3A28C-1E44-4A4A-88CD-20B97F6A58B1 UID:E6F3A28C-1E44-4A4A-88CD-20B97F6A58B1 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20221201 DTEND;VALUE=DATE:20221202 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:24508806-C96D-42B8-AABD-1EDCB30464C3 CREATED:20210610T094956Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

31.12. asti pellon on oltava hallinnassa luonn onhaittakorvauksen saamiseksi. Jatka sopimusta tarvittaessa suullisesti.

Peru LHK ja kotieläinkorotus maatalouskäytöstä poistuvalta lohkolta. < /p>

31.12. mennessä muista tehdä peto- ja lintuvahinkoilmoitukset. Ota yhteys kuntaan. Tee ilmoitus heti vahingon sattuessa. Ilmoituksia voi jättää ympäri vuoden.

1.4.-31.12. on EU:n eläinpalkkioiden mä äräytymisjakso sonneille\, emolehmille ja emolehmähiehoille. Pidä rekisteri t kunnossa ympäri vuoden.

1.1.-31.12. on EU:n eläinpalkkioide n määräytymisjakso teuraskaritsoille ja -kileille. Pidä rekisterit kunnossa ympäri vuoden.

1.1.-31.12. tuenhakijan on noudatettava täyde ntäviä ehtoja.

1.1.-31.12. peltoalan on täytettävä tukikelpois uusedellytykset. Esimerkiksi raivioiden on oltava peltoa vuoden alusta alka en.

Tarkista\, että vuokrasopimukset ovat voimassa. Suullinen vuokra sopimus on voimassa kaksi vuotta. Muista sopimuksia päivittäessäsi siirtää myös tukioikeudet! Se pitää tehdä erikseen\, pelkkä vuokrasopimus maanomist ajan kanssa ei riitä.

LAST-MODIFIED:20220518T102151Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Joulukuun tarkistuslista TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:1F83D787-3CB8-4142-BAE0-EE39168FC886 UID:1F83D787-3CB8-4142-BAE0-EE39168FC886 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20221231 DTEND;VALUE=DATE:20230101 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:ADEABA1D-6318-4DDF-AF6A-F93F5D3DB73D CREATED:20210610T095057Z DESCRIPTION:31.12. mennessä muista tehdä peto- ja lintuvahinkoilmoitukset. Ota yhteys kuntaan. LAST-MODIFIED:20220518T102213Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Peto- ja lintuvahinkojen ilmoituspäivämäärä TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P2DT15H0M0S END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:50F1D988-3D4C-41F5-B724-16637C4B4CA9 UID:50F1D988-3D4C-41F5-B724-16637C4B4CA9 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220630 DTEND;VALUE=DATE:20220701 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:8CF72CA1-B461-48F5-AF03-4E87F7A75623 CREATED:20210610T104253Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:30.6. \;

Muista toteuttaa voimassa olevien\, ns. vanhojen\, vielä päättymättömien ympäristösopimusten vaatimat hoitotoim enpiteet (YMP. SOP.).

Voit muuttaa päätukihaun jälkeen virheellisest i ilmoitettuja kasveja niin\, ettei korvaustaso kuitenkaan nouse\, tai peru a huonojen kasvustojen tukia. Kysy lisää kunnasta muista mahdollisuuksista tehdä muutoksia.
LAST-MODIFIED:20220518T102329Z LOCATION: SEQUENCE:3 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Kesäkuun lopun muistilista TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:719C5E99-9408-46D1-8150-130ECCDDF4E4 UID:719C5E99-9408-46D1-8150-130ECCDDF4E4 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220630 DTEND;VALUE=DATE:20220701 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:38rh5b0htts3g82not4p7r5npj@google.com CREATED:20220518T102438Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:30.6. viimeistään toimita hampun vakuustodistus kuntaan LAST-MODIFIED:20220518T102446Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Toimita hampun vakuustodistus kuntaan TRANSP:TRANSPARENT BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P2DT15H0M0S END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220731 DTEND;VALUE=DATE:20220801 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:7htvjgj9slo220p3mi492bh2pa@google.com CREATED:20220518T093924Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

30.7. mennessä on jätettävä metsämarjojen ja -sienten varastointituen hakemus (lomake 237) Lapin ELYyn.

Viimeistään 30.6. on täytettävä yksivuotisten kasvien katevaatimus. Esikasvin vaativilla kasv eilla sekä salaattikasveilla\, kiinankaalilla\, kukkakaalilla tai parsakaal illa katevaatimus on täytettävä viimeistään 31.7. mennessä. ( YMK). Katetta on säilytettävä sadonkorjuuseen asti ja kaikki satovuodet.

Hae kunnasta petovahinkokorvaukset. Haku on jatkuva

Ilmoita joka kuukausi kuntaan valmistamasi juustokilot sekä myös suoramyyntimaidot. Pidä kaikesta maidon käytöstä erillistä tuotekohtaista kirjaa (EUn eläinpalkkio t\, kuttujen maitomäärä\, maidon suoramyyntimäärä).

31.7. nuor en viljelijän aloitustuen hakujakso päättyy (jatkuva haku)

LAST-MODIFIED:20220518T102631Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Heinäkuun lopun tarkistuslista TRANSP:TRANSPARENT END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220801 DTEND;VALUE=DATE:20220802 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:7BC9F10E-06A7-4AEC-AA40-801772F1EABD CREATED:20210610T090454Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:1.8. alkaen


15.8. maatalouden investoint itukien hakujakso päättyy (jatkuva haku)

15.8. on viimeistään kylvettävä kerääjäkasvi yksivuotisille puutarhakasveille. Huom! Muille pelt oviljelykasveille kerääjäkasvi on kylvettävä viimeistään orasvaiheessa (YMK ). Kerääjäkasvia ei saa lannoittaa erikseen\, mutta sille saa lisätä puutar hakasvien typpilannoitusta 20 kg/ha. \;

LAST-MODIFIED:20220518T102721Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Elokuun alun tarkistuslista TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:AB1868F1-3B27-4C1A-BDE0-9794EBB508D3 UID:AB1868F1-3B27-4C1A-BDE0-9794EBB508D3 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220831 DTEND;VALUE=DATE:20220901 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:ADFD93E5-0A9F-419B-AD86-AF122A687557 CREATED:20210610T091231Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:31.8. on viimeistään tehtävä koko tilan hallinnansii rto\, jotta uusi haltija saa vuoden 2022 tuet. Ota yhteys kuntaan.

M uista tehdä ympäristösopimukseen liittyvät vuosittaiset työt\, kuten laidun nus\, niitto tai pensaiden raivaus (YMP. SOP.).

Nautojen\, lampaiden ja vuohien eläinluettelon pitovaatimuksia on muutettu. Kun ilmoitat tapaht umailmoitukset sähköisesti 7 päivän kuluessa\, paperista eläinluetteloa ei tarvita\, eikä eläinluetteloa tarvitse säilyttää (TÄ). Sikojen merkintätunn us on muuttunut eläintenpitäjäkohtaisesta pitopaikkakohtaiseksi (TÄ). LAST-MODIFIED:20220518T102740Z LOCATION: SEQUENCE:4 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Elokuun lopun tarkistuslista TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:45B8AA7E-0AE3-47A1-A331-C0CBF780127D UID:45B8AA7E-0AE3-47A1-A331-C0CBF780127D ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220901 DTEND;VALUE=DATE:20220902 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:52441B60-3048-4CE4-A610-BBA18A8AC754 CREATED:20210610T091821Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:1.9. alkaen saa päättää:
  • Viher- ja sänkikesannot. Kesän kasvipeitteisyydestä voi poiketa tietyillä edellytyksillä. Ne löytyvät tästä kalenterista (TÄ).
  • Niittysiemenkasvustot toisen ilmoitusvuoden jälkeen. Mais ema- ja riistakasvikasvuston saa päättää aikaisintaan kylvöä seuraavana kev äänä (YMK).
  • Viherlannoitusnurmen. Muokata voi vasta l okakuusta alkaen\, jos seuraava viljelykasvi kylvetään keväällä. Nurmen voi päättää ennen syyskylvöä (YMK).
  • 1.9. alkaen luonnonh oitopeltonurmen saa päättää myös kemiallisesti toisen ilmoitusvuoden jälkee n. Pyri päättämään kasvusto vasta seuraavana keväänä.

LAST-MODIFIED:20220518T102831Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Syyskuun alun tarkistuslista TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:E82ED6EC-CAB1-4698-8947-0B1E855862D0 UID:E82ED6EC-CAB1-4698-8947-0B1E855862D0 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220915 DTEND;VALUE=DATE:20220916 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:63EC236A-D0E6-4ECE-94CC-19ED8A10D030 CREATED:20210610T092337Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:15.9. alkaen saa
  • Levittää lantaa ja orgaanista lannoitevalmistetta vain sijoittamalla ka svipeitteisenä talven yli pidettäville lohkoille. Ennen syyskasvin kylvöä l antaa saa levittää myös muilla tavoilla (nitraattiasetus\, TÄ).
  • Päättää kemiallisesti kerääjäkasvikasvuston. Muokkaamalla sen vo i päättää vasta lokakuusta alkaen (YMK).

21.9. I lmoita viimeistään koko tilan hallinnan siirron yhteydessä siirrettävät kai kki tilan tukioikeudet. Ota yhteys kuntaan.
LAST-MODIFIED:20220518T102846Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Syyskuun puolivälin tarkistuslista TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:EB2D67AA-BD38-41F6-A806-1770C77CE887 UID:EB2D67AA-BD38-41F6-A806-1770C77CE887 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20221001 DTEND;VALUE=DATE:20221002 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:4A56C0A0-35DD-4DC6-A75E-208E96861B14 CREATED:20210610T092940Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:1.10. alkaen
  • kerääjäkasvilohkot saa päättää muokkaamalla (YMK).
  • viherlannoitusnurmen saa päättää muokkaamalla\, jos seuraava vilje lykasvi kylvetään keväällä (YMK).
LAST-MODIFIED:20220518T103024Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Lokakuun alun tarkistuslista TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:F786BBFD-B7D4-43E2-9E95-592669377FD9 UID:F786BBFD-B7D4-43E2-9E95-592669377FD9 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20221101 DTEND;VALUE=DATE:20221102 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:88104B83-8265-4CC7-B86E-85B93D1A5D82 CREATED:20210610T094339Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:1.11.–31.3. on kiellettyä levittää lantaa tai orgaanisia lannoitevalmisteita pellolle. Lantaa voi kuitenkin levittää marraskuun lop puun asti\, jos sateet ovat jatkuneet pitkään\, märkyys estää lannanlevityk sen ja siitä on ilmoitettu kuntaan lokakuun loppuun mennessä (nitraattiaset us\, TÄ). LAST-MODIFIED:20220518T103111Z LOCATION: SEQUENCE:2 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Lannanlevityskielto alkaa TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:2C780757-A675-493B-A38F-1B035F14BE38 UID:2C780757-A675-493B-A38F-1B035F14BE38 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-P3DT12H X-WR-ALARMUID:2FD5E861-17B6-421F-A5BD-C678A67730D5 UID:2FD5E861-17B6-421F-A5BD-C678A67730D5 ATTACH;VALUE=URI:Chord END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20221121 DTEND;VALUE=DATE:20221122 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:1slv11qgktcdtef398of24g489@google.com CREATED:20220518T102038Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:21.11. on viimeinen päivä palauttaa myöhässä ympäristöko rvauksen syksyn pinta-alailmoitus\, mutta tukea vähennetään 17 %. \; LAST-MODIFIED:20220518T103139Z LOCATION: SEQUENCE:0 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Ympäristökorvauksen syksyn pinta-alailmoituksen viimeinen palautusp äivä (myöhässä) TRANSP:TRANSPARENT BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:This is an event reminder TRIGGER:-P2DT15H0M0S END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20220601 DTEND;VALUE=DATE:20220602 DTSTAMP:20220518T110124Z UID:BFDD03E2-36A9-4872-B7F1-1717530ECE3D CREATED:20210610T103740Z X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

1.6. \;alkaen kanat ja kalkkunat saavat eläin suojelulain mukaan ulkoilla. Ulkonapitokielto 8.2.-31.5. koskee kaikkia til oja.

Ympäristökorvaus voidaan maksaa ympäristösitoumukseen sis ältyvistä korvauskelpoisista aloista\, jotka on ilmoitettu vuosittain tukih akemuksella ja jotka ovat viljelijän hallinnassa viimeistään 15.6. Jos alue poistuu maatalouskäytöstä\, tukia voidaan periä takaisin sitoumuskaudelta (YMK). Tarkista ELYstä ympäristösopimusalan hallintaan liittyvät asiat.

---

15.6.

- Päätukihaku päättyy Vipu-palvelussa klo 23.59. Tarkista\, mitä tukia voit hakea vuonna 2022\, mistä mahdollisesti luopua t ai mitä toimenpiteitä vaihtaa ilman takaisinperintää. Tarkista erityisesti ympäristökorvaus.

- Hae kaikkia aikomiasi tukia\, korvauksia ja maksa tuksia.

- On viimeinen päivä ilmoittaa peruslohkomuutoksista ja halli nnan siirrosta\, kuten pellon ostosta\, myynnistä ja vuokraamisesta.

- Tee tarvittavat viljelysopimukset esim. tärkkelysperunalle ja sokerijuuri kkaalle.

- Pinta-alan\, jolle haetaan tukia\, on oltava hallinnassa. Siirrä myös tukioikeudet\, kun uusit vuokrasopimuksia.

----

Ns. uudet tilat ja viljelijät

- joissakin tapauksissa mm. uudet t ai nuoret viljelijät voivat hakea uusia tukioikeuksia varannoista\, mutta v ain yhden kerran (lomake 289).

- uusien luomutuottajien on haettava l uomutuotannon sitoumusta ja ensimmäinen tarkastus on oltava tehtynä.

- uusien tilojen\, myös mehiläistarhaajien\, on rekisteröidyttävä eläintenp itäjäksi ja tehtävä pitopaikkailmoitukset.

- uusien nauta-\, lammas- ja vuohitilojen on palautettava osallistumisilmoitus.

---

< p>15.6. mennessä on haettava mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tuk ea Pohjois-Savon ELYstä tuotantokaudelta 1.6.- 30.9. (Vipu tai paperilomake 204)..

LAST-MODIFIED:20220518T110034Z LOCATION: SEQUENCE:1 STATUS:CONFIRMED SUMMARY:Kesäkuun alun muistilista TRANSP:TRANSPARENT X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC BEGIN:VALARM ACTION:AUDIO TRIGGER:-PT15H X-WR-ALARMUID:420D64DC-7975-40B8-82BF-8CC921F40765 UID:420D64DC-7975-40B8-82BF-8CC921F40765 ATTACH;VALUE=URI:Chord X-APPLE-LOCAL-DEFAULT-ALARM:TRUE X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR