HYMYT

HYMYT

Tule mukaan HYMYT -hankkeeseen!

Syyskuussa Pohjois-Pohjanmaan alueella startannut Maaseudun hyvinvoivat yritykset – HYMYT -hanke tähtää luonnonvara-alan yritysten parempaan kannattavuuteen, kohentaa yrittäjien ammatillista ja liiketaloudellista osaamista, laajentaa yritysten välisiä yhteistyö- ja tukiverkkoja sekä parantaa yritysten arvokkainta pääomaa; yrittäjien työkykyä ja työhyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on tuottaa hyvinvoivan maaseutuyrityksen toimintamalli maatilojen ja maaseutuyritysten osaamisen, kannattavuuden ja yrittäjien hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Toivotamme mukaan toimintaan yrittäjät, joiden yrityksissä toiminnallisuuden, talouden ja hyvinvoinnin prosessit ovat jo kunnossa. He pääsevät mukaan toimintamallin kehittämiseen ja toisten yrittäjien tukemiseen heidän kehittymisen polullaan. Toisena ryhmänä otamme ilolla toimintaan mukaan yrittäjät, joilla on vielä kehitettävää yrityksen toiminnoissa, kannattavuudessa tai he kokevat haasteita työhyvinvoinnissaan. Etsimme mukaan erityisesti maatiloja, joiden yrittäjillä on edessään vielä 5–15 työvuotta ja mietinnässä, miten tilaa pitäisi kehittää, että siitä olisi toisen yrittäjän hyvä jatkaa. Luopuva yrittäjä voi samalla löytää uusia mahdollisuuksia käyttää osaamistaan uusissa työtehtävissä.

https://www.oamk.fi/c5/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/hymyt

Ilmianna itsesi meille hanketoimijoille!

Natalia Sergina-Kishlar, Oamk, p. 040 5752034

Sirpa Laitinen, MTK Pohjois-Suomi, p. 044 3392319

Tietolinkki

TIETOLINKKI

Hankkeen tavoitteet:

Lisätä maatalousyrittäjien, turkistuottajien, hevosyrittäjien ja muiden maaseudun yrittäjien osaamista ja ammattitaitoa välittämällä monikanavaisesti ajankohtaista yrittäjiä hyödyttävää tietoa sekä edistämällä uusien toimintatapojen ja innovaatioiden käyttöönottoa ja elinkaariajattelua.