MaaseutuHarava -hanke

MaaseutuHarava -hanke

 

MaaseutuHarava-hanke on käynnistynyt MTK Pohjois-Suomen alueella Kainuussa. Kainuun maa- ja elintarviketalouden teemaohjelman tärkeimmiksi kehittämistehtäviksi on kirjattuna ohjelmakaudelle 2014–2020 maa- ja elintarviketalouden kannattavuuden parantaminen ja jatkuvuuden turvaaminen sekä maaseudun elinkeinojen vahvistaminen ja monipuolistaminen innovaatioita, osaamista ja yhteistyötä lisäämällä. Nämä aiheet ovatkin kyseisen hankkeen toiminnan päämäärinä tulevalla kaudella.

Hanke tähtää vahvasti tiedottamiseen niin eri sidosryhmien kuin viljelijöiden kautta. Tiedottamisen kanavana toimivat sähköiset lähteet kuin myös konkreettiset tapahtumat. Uudet toimintamallit on nähty maaseudun kehittämistyön tarpeena ja varsinkin sähköinen tiedotus, sosiaalinen media ja uudenlaiset kokoontumistavat on pyrittävä ottamaan käyttöön osaksi kehitystyötä. Hankkeen toimenpiteissä keskitytään siihen, että ne vastaavat hankkeen kohderyhmän eli maatalousyrittäjien, maaseudun kehittäjätahojen sekä kuluttajien tarpeita.

Hanke koordinoi Kainuun maa- ja elintarviketalouden teemaohjelmaa ja sen alla toimivia hankkeita. Vahvalla sidosryhmäyhteistyöllä ja tiedottamisella estetään hankkeiden päällekkäisyyksiä ja lisätään tehokkuutta.

Tutustuthan myös Tukinetti- sivustoon: www.tukinetti.net

 

Yhteystiedot

 

Heidi Kumpula
Hankevetäjä MaaseutuHarava-hankkeessa
MTK-Pohjois-Suomi ry
Kauppakatu 25 A
87100 Kajaani
Puhelin 040 021 8720
sähköposti: heidi.kumpula(at)mtk.fi