Tietolinkki- Edellä tiedossa

Hanke toimii Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hankealuetta laajennettiin hakuprosessin kuluessa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kattavaksi. Rahoitus tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskusten kautta.

 

Hankkeen toiminta on suunnattu maatalousyrittäjille, turkistuottajille ja hevosyrittäjille. Pohjois-Pohjanmaalla keskitytään maatalousyrittäjiin ja turkistuottajiin, ja toiminta on jonkin verran rajatumpaa, koska siellä on enemmän maatalousyrittäjille suunnattuja muita hankkeita. Hankkeen toteuttajaorganisaatioita ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (hallinnoija), MTK Keski-Pohjanmaa ry, MTK-Pohjois-Suomi ry, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry sekä Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry.

 

Tietolinkki-hankkeen toiminta-alue on maantieteellisesti laaja, alueella on 38 kuntaa, reilut 5000 maatilaa ja lähes 200 turkistilaa. Jotta hankkeelle myönnetty julkinen rahoitus palvelee mahdollisimman hyvin alueen yrittäjiä, tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä kaikkien yhdeksän maaseutuhallinnon yta-alueen kanssa. Hankerahoitus on resurssi järjestää tilaisuuksia yrittäjiä hyödyttävistä teemoista ja tuoda paikan päälle asiantuntijoita, esimerkiksi tutkijoita. Laaja hankealue tuo myös synergiaetuja: tilaisuuksia voidaan monistaa toteuttavaksi eri puolilla aluetta, sähköinen tiedotus tavoittaa myös etäämmällä olevat, voidaan hyödyntää yhteistyössä laadittuja esitysaineistoja (paikallisiin olosuhteisiin soveltaen) jne.

 

Yksi hankkeen tärkeistä tehtävistä on viljelijöiden valmistaminen uuden EU-ohjelmakauden tuomiin muutoksiin, ja erityisesti tässä teemassa rahoittaja edellyttää tehtävän tiivistä yhteistyötä Ely-keskusten ja kuntien maaseutuhallinnon kanssa.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Matti Tyhtilä 040 5649804 matti.tyhtila@mtk.fi 

Projektikoordinaatti Ritva Jaakkola 044 7250 625 ritva.jaakkola@kpedu.fi www.kpedu.fi/ajantasalla

HYMYT

Tule mukaan HYMYT -hankkeeseen!

Syyskuussa 2019 Pohjois-Pohjanmaan alueella startannut Maaseudun hyvinvoivat yritykset – HYMYT -hanke tähtää luonnonvara-alan yritysten parempaan kannattavuuteen, kohentaa yrittäjien ammatillista ja liiketaloudellista osaamista, laajentaa yritysten välisiä yhteistyö- ja tukiverkkoja sekä parantaa yritysten arvokkainta pääomaa; yrittäjien työkykyä ja työhyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on tuottaa hyvinvoivan maaseutuyrityksen toimintamalli maatilojen ja maaseutuyritysten osaamisen, kannattavuuden ja yrittäjien hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Toivotamme mukaan toimintaan yrittäjät, joiden yrityksissä toiminnallisuuden, talouden ja hyvinvoinnin prosessit ovat jo kunnossa. He pääsevät mukaan toimintamallin kehittämiseen ja toisten yrittäjien tukemiseen heidän kehittymisen polullaan. Toisena ryhmänä otamme ilolla toimintaan mukaan yrittäjät, joilla on vielä kehitettävää yrityksen toiminnoissa, kannattavuudessa tai he kokevat haasteita työhyvinvoinnissaan. Etsimme mukaan erityisesti maatiloja, joiden yrittäjillä on edessään vielä 5–15 työvuotta ja mietinnässä, miten tilaa pitäisi kehittää, että siitä olisi toisen yrittäjän hyvä jatkaa. Luopuva yrittäjä voi samalla löytää uusia mahdollisuuksia käyttää osaamistaan uusissa työtehtävissä.

https://www.oamk.fi/c5/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/hymyt

Ilmianna itsesi meille hanketoimijoille!

Natalia Sergina-Kishlar, Oamk, p. 040 5752034

Sirpa Laitinen, MTK Pohjois-Suomi, p. 044 3392319

MaaseutuHarava -hanke

 

MaaseutuHarava hankkeen toiminta on päättynyt 31.12.2019. Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille!

 

MaaseutuHarava-hanke on käynnistynyt MTK Pohjois-Suomen alueella Kainuussa. Kainuun maa- ja elintarviketalouden teemaohjelman tärkeimmiksi kehittämistehtäviksi on kirjattuna ohjelmakaudelle 2014–2020 maa- ja elintarviketalouden kannattavuuden parantaminen ja jatkuvuuden turvaaminen sekä maaseudun elinkeinojen vahvistaminen ja monipuolistaminen innovaatioita, osaamista ja yhteistyötä lisäämällä. Nämä aiheet ovatkin kyseisen hankkeen toiminnan päämäärinä tulevalla kaudella.

Hanke tähtää vahvasti tiedottamiseen niin eri sidosryhmien kuin viljelijöiden kautta. Tiedottamisen kanavana toimivat sähköiset lähteet kuin myös konkreettiset tapahtumat. Uudet toimintamallit on nähty maaseudun kehittämistyön tarpeena ja varsinkin sähköinen tiedotus, sosiaalinen media ja uudenlaiset kokoontumistavat on pyrittävä ottamaan käyttöön osaksi kehitystyötä. Hankkeen toimenpiteissä keskitytään siihen, että ne vastaavat hankkeen kohderyhmän eli maatalousyrittäjien, maaseudun kehittäjätahojen sekä kuluttajien tarpeita.

Hanke koordinoi Kainuun maa- ja elintarviketalouden teemaohjelmaa ja sen alla toimivia hankkeita. Vahvalla sidosryhmäyhteistyöllä ja tiedottamisella estetään hankkeiden päällekkäisyyksiä ja lisätään tehokkuutta.

Tutustuthan myös Tukinetti- sivustoon: www.tukinetti.net