HYMYT

HYMYT

Tule mukaan HYMYT -hankkeeseen!

Syyskuussa Pohjois-Pohjanmaan alueella startannut Maaseudun hyvinvoivat yritykset – HYMYT -hanke tähtää luonnonvara-alan yritysten parempaan kannattavuuteen, kohentaa yrittäjien ammatillista ja liiketaloudellista osaamista, laajentaa yritysten välisiä yhteistyö- ja tukiverkkoja sekä parantaa yritysten arvokkainta pääomaa; yrittäjien työkykyä ja työhyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on tuottaa hyvinvoivan maaseutuyrityksen toimintamalli maatilojen ja maaseutuyritysten osaamisen, kannattavuuden ja yrittäjien hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Toivotamme mukaan toimintaan yrittäjät, joiden yrityksissä toiminnallisuuden, talouden ja hyvinvoinnin prosessit ovat jo kunnossa. He pääsevät mukaan toimintamallin kehittämiseen ja toisten yrittäjien tukemiseen heidän kehittymisen polullaan. Toisena ryhmänä otamme ilolla toimintaan mukaan yrittäjät, joilla on vielä kehitettävää yrityksen toiminnoissa, kannattavuudessa tai he kokevat haasteita työhyvinvoinnissaan. Etsimme mukaan erityisesti maatiloja, joiden yrittäjillä on edessään vielä 5–15 työvuotta ja mietinnässä, miten tilaa pitäisi kehittää, että siitä olisi toisen yrittäjän hyvä jatkaa. Luopuva yrittäjä voi samalla löytää uusia mahdollisuuksia käyttää osaamistaan uusissa työtehtävissä.

https://www.oamk.fi/c5/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/hymyt

Ilmianna itsesi meille hanketoimijoille!

Natalia Sergina-Kishlar, Oamk, p. 040 5752034

Sirpa Laitinen, MTK Pohjois-Suomi, p. 044 3392319

MaaseutuHarava -hanke

MaaseutuHarava -hanke

 

MaaseutuHarava hankkeen toiminta on päättynyt 31.12.2019. Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille!

 

MaaseutuHarava-hanke on käynnistynyt MTK Pohjois-Suomen alueella Kainuussa. Kainuun maa- ja elintarviketalouden teemaohjelman tärkeimmiksi kehittämistehtäviksi on kirjattuna ohjelmakaudelle 2014–2020 maa- ja elintarviketalouden kannattavuuden parantaminen ja jatkuvuuden turvaaminen sekä maaseudun elinkeinojen vahvistaminen ja monipuolistaminen innovaatioita, osaamista ja yhteistyötä lisäämällä. Nämä aiheet ovatkin kyseisen hankkeen toiminnan päämäärinä tulevalla kaudella.

Hanke tähtää vahvasti tiedottamiseen niin eri sidosryhmien kuin viljelijöiden kautta. Tiedottamisen kanavana toimivat sähköiset lähteet kuin myös konkreettiset tapahtumat. Uudet toimintamallit on nähty maaseudun kehittämistyön tarpeena ja varsinkin sähköinen tiedotus, sosiaalinen media ja uudenlaiset kokoontumistavat on pyrittävä ottamaan käyttöön osaksi kehitystyötä. Hankkeen toimenpiteissä keskitytään siihen, että ne vastaavat hankkeen kohderyhmän eli maatalousyrittäjien, maaseudun kehittäjätahojen sekä kuluttajien tarpeita.

Hanke koordinoi Kainuun maa- ja elintarviketalouden teemaohjelmaa ja sen alla toimivia hankkeita. Vahvalla sidosryhmäyhteistyöllä ja tiedottamisella estetään hankkeiden päällekkäisyyksiä ja lisätään tehokkuutta.

Tutustuthan myös Tukinetti- sivustoon: www.tukinetti.net

 

Yhteystiedot

 

Heidi Kumpula
Hankevetäjä MaaseutuHarava-hankkeessa
MTK-Pohjois-Suomi ry
Kauppakatu 25 A
87100 Kajaani
Puhelin 040 021 8720
sähköposti: heidi.kumpula(at)mtk.fi