Metsäpolitiikka

MTK:n metsäedunvalvonnan tavoitteena on, että metsänomistajalla on mahdollisuus kannattavaan ja omien tavoitteidensa mukaiseen kestävään metsänhoitoon.

Vaikutamme mm. lainsäädäntöön, metsätalouden tukiin, verotukseen, hallintoon ja metsänomistajille tarjottaviin palveluihin. Metsätalous pitää mieltää elinkeinoksi ja valtion toimenpiteillä luoda kilpailukykyinen toimintaympäristö metsäelinkeinon harjoittamiselle. 

Metsälainsäädäntö

Metsälainsäädäntö

Lainsäädännöllä sekä rajoitetaan omistajan oikeutta käsitellä metsiään että asetetaan hänelle toiminnallisia velvoitteita. Lainsäädännöllä myös tuetaan yksityismetsätalouden harjoittamista taloudellisesti.

Yksityisen metsänomistajan kannalta tärkeimpiä käytännön metsätaloudessa huomioon otettavia lakeja ovat metsälaki, kestävän metsätalouden rahoituslaki, laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta ja myös luonnonsuojelulaki.