Yrittäjyys on tärkeä MTK:n arvo. MTK:n strategisena tavoitteena on tukea yrittäjäjäseniään ammatinharjoittamisessa. Osallistumme suomalaisen hallinnon kehittämiseen ja valvomme myös maaseudun yrittäjyyden etuja.

Ajankohtaista tietoa työehtosopimuksista, palkkaus- ja muista työnantaja-asioista saa Maaseudun Työnantajaliiton verkkopalvelusta. Palvelu on tarkoitettu MTK:n jäsenille. MTK, maataloustuottajien liitot ja metsänomistajien liitot ovat solmineet asianajotoimistojen kanssa yhteistyösopimuksia, joissa jäsenedut vaihtelevat. Lue lisää asianajajarenkaan palveluista ja tarkasta oman alueesi palvelut.

Yritysten rahoitus

MTK:n ydintyötä on yrittäjien rahoitusmahdollisuuksien kehittäminen yritystoiminnan investointeihin ja kehittämiseen. Pääosaa maaseudun yritysten tuesta ja rahoituksesta on tullut maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalta, mutta yhä enemmän myös työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan rahoitus sopii maaseudun yrittäjille.

Lisätietoja maaseutuyritysten rahoitusmahdollisuuksista:

Jäsenille

Kirjautuneena pääset tutustumaan tarkemmin tilojen toimintaohjeisiin.