null Ruokaketju näkyväksi -hanke on startannut!

Ajankohtaista

Ruokaketju näkyväksi -hanke on startannut!

10.1.2022

Ruokaketju näkyväksi -hanke on startannut!

Ruokaketju näkyväksi -hankkeessa lisätään alkutuottajien viestintäosaamista. Hankkeen tavoitteena on antaa yrittäjille varmuutta ja osaamista vastuullisesta tuotannosta viestimiseen eri tilanteissa. Hankkeessa opetellaan käytännönläheisissä työpajoissa käyttämään nykyaikaisia viestintäkanavia tehokkaasti ja kunkin yrityksen arkeen sopivalla tavalla. Yrittäjät pääsevät harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja ja vahvistamaan asemaansa niin markkinavuoropuheluissa kuin alasta käytävissä keskusteluissa. Hankkeen tulosten odotetaan lisäävän koko kotimaisen ja ennen kaikkea pohjoispohjalaisen ruokaketjun näkyvyyttä ja kilpailukykyä.

1.8.2021–31.12.2023 toteutettavaa hanketta hallinnoi ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, osatoteuttajana on Oulun ammattikorkeakoulu ja MTK Pohjois-Suomi.

Rahoittaja Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Hankkeessa toteutetaan kolme alkutuottajille suunnattua koulutuskokonaisuutta:

  1. Vastuullisen yrityksen brändi vahvaksi
  2. Markkinoi verkostossa
  3. Viestit eri välinein

Jokainen koulutuskokonaisuus on oma pakettinsa, jotka sisältävät useita webinaarijaksoja ja yhden työpajan, jossa päästään käytännössä kehittämään aiemmin koulutuskokonaisuuden webinaareissa opittuja asioita.

Ensimmäisestä koulutuskokonaisuudesta ”Vastuullisen yrityksen brändi vahvaksi” on jo tulossa kaksi webinaaria nyt tammikuussa:

Hankkeeseen kuuluu myös Benchmarking-opintomatka, joka toteutetaan myöhemmin hankkeen loppupuolella.

 

Hankkeen tavoitteet:
  1. Tuottajat oppivat vastuullisen imagon rakentumisen perusteet ja sisäistävät sen merkityksen
  2. Tuottajat oppivat viestinnän ja verkostoitumisen merkityksen yrityksen kilpailutekijänä
  3. Tuottajat oppivat selkeitä ja helposti arkiseen työhön istutettavia digitaalisia keinoja, joilla tuodaan esiin yrityksen vastuullista toimintaa eri kohderyhmille.
  4. Tuottajat oppivat näkemään säännöllisen viestinnän keskeisenä, luontevana osana yrityksen strategiaa ja vastuullista toimintaa.

 

Haluatko tulla mukaan toimintaan? Hankkeen nettisivuilta löydät:

  • Perustietoa hankkeesta
  • Ajankohtaiset koulutukset
  • Yhteystiedot

Hankkeen nettisivut: https://www.proagriaoulu.fi/fi/ruokaketju-nakyvaksi/

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Taru Koskinen, ProAgria Oulu, p. 041 731 0368 taru.koskinen@maajakotitalousnaiset.fi 

MTK Pohjois-Suomen osalta hankkeessa on mukana hanketyöntekijä Meri-Tuuli Kemppainen, 050 547 2340, merituuli.kemppainen@mtk.fi