null Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 on hyväksytty

Ajankohtaista

Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 on hyväksytty

27.2.2020

MTK-Pohjois-Suomi ja MTK:n metsälinja ovat olleet aktiivisesti mukana Kainuun vaihemaakuntakaavan lausunnoissa.

Kainuun maakuntavaltuusto hyväksyi Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kokouksessaan 16.12.2019 (25 §). Kainuun vaihemaakuntakaavassa 2030 käsitellään alue- ja yhdyskuntarakennetta, virkistystä, liikennejärjestelmää, luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luonnonvarojen käyttöä ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä. Maakuntakaavassa osoitettavien uusien kaavaratkaisujen osalta Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 kumoaa tai muuttaa osin Kainuun maakuntakaavan 2020 kaavaratkaisuja ja sisältää teknisluonteisia korjauksia Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan, Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan ja Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan kaavamerkintöihin ja -määräyksiin.

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 93 §:n mukaan maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaavan alueeseen kuuluvissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan. Maakuntakaavan voimaantulosta kuulutetaan, kun päätös on saanut lainvoiman. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden todistuksen 19.2.2020 mukaan Kainuun vaihemaakuntakaavaa 2030 koskeva maakuntavaltuuston päätös 16.12.2019 (25 §) on saanut lainvoiman. Maakuntahallitus on päättänyt panna täytäntöön maakuntavaltuuston päätöksen 24.2.2020 (18 §) ja kaavan voimaantulosta on kuulutettu 26.2.2020.

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 95 §:n mukaan maakunnan liiton on lähetettävä voimaan tullut maakuntakaava tiedoksi niille ministeriöille, joita kaava koskee, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Maanmittauslaitokselle, maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoille, maakuntakaava-alueen kunnille ja rakennusvalvontaviranomaisille sekä tarpeen mukaan muille viranomaisille.

 

Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 kaava-asiakirjat löytyvät seuraavasta osoitteesta:

https://bit.ly/2HSVsrA

 

Lisätietoja Kainuun maakuntakaavoituksesta antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen, puhelin 044 7100 864 tai

sähköpostitse: etunimi.sukunimi@kainuu.fi