Matti Tyhtilä

Toiminnanjohtaja

Liiton johtaminen ja toimintojen kehittäminen, Maatalous- ja ympäristöpolitiikka, Johtokunnan sihteeri, Sidosryhmäyhteistyö ja jäsenetusopimukset

040 564 9804, matti.tyhtila@mtk.fi

Markku Karjalainen

Kenttäpäällikkö, toimipaikka Kajaanin toimisto

Järjestöasiat, yhdistysten toiminnot ja niiden kehittäminen, Sosiaalipolitiikka ja hyvinvointi, Porotalousasiat, Jäsenrekisteri

040 539 1623, markku.karjalainen@mtk.fi

Sirpa Laitinen

Järjestöagrologi, hankepäällikkö HYMYT -hanke

Maaseutunuorten toiminta, Nettisivujen ja somekanavien päivitys, Luomu ja lähiruoka.

044 339 2319, sirpa.laitinen@mtk.fi

Liisa Pennanen

Toimistoassistentti.

Taloushallinto, kirjanpito, laskutus, Liittotili, Lahjatavaratilaukset, Tiedottaminen

050 349 2623, liisa.pennanen@mtk.fi

Markku Ekdahl

Kenttäpäällikkö/metsäasiantuntija, Toimipaikka Oulun toimisto.

040 357 6377, markku.ekdahl@mtk.fi

Seppo Miettunen

Kenttäpäällikkö/metsäasiantuntija, Toimipaikka Kajaanin toimisto.

040 822 5321, seppo.miettunen@mtk.fi

Yleistä

MTK-Pohjois-Suomi ry on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellinen etujärjestö ja vaikuttaja, jonka toimialuetta ovat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat.  Kattojärjestönä toimii Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry.  MTK-Pohjois-Suomen tavoitteena on edistää alueensa maa- ja metsätalouden sekä maatilapohjaisen maaseutuyrittämisen edellytyksiä. MTK-Pohjois-Suomella on vahvat sidosryhmäyhteydet alueellisesti ja valtakunnallisesti koulutus- ja kehittämisorganisaatioihin, rahoittajatahoihin, kuntiin ja elintarvikkeita jalostaviin yrityksiin sekä tuottajaorganisaation eri tahoihin. Alueen maatalous on monipuolista ja toiminnan yhtenä perustekijänä on elinvoimainen ja puhdas luonto, josta tuotetaan Euroopan puhtaimmat elintarvikkeet.

Organisaatio

MTK-Pohjois-Suomessa on 10 500 viljelijä- ja metsänomistajajäsentä. Alueella toimii 29 maataloustuottajien yhdistystä, jotka ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia.

Tuottajaliiton toimintoja johtaa kymmenjäseninen johtokunta. Sen jäsenet valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja asettaa tarpeen mukaan valiokuntia ja työryhmiä.

Ylintä päätösvaltaa MTK:ssa käyttää valtuuskunta. MTK-Pohjois-Suomella on valtuuskunnassa oman jäsenmääränsä perusteella neljä jäsentä. Liiton johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuuskunnan jäseniä automaattisesti.

Tuottajayhdistykset ovat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien paikallisia etujärjestöjä ja vaikuttajia. Yhdistykset järjestävät monipuolisesti paikallistason toimintaa ja tilaisuuksia jäsenilleen saunailloista retkiin ja virkistyspäiviin.