Ruokaketju näkyväksi -koulutushanke

Hankkeen toteutusaika 1.8.2021–31.10.2024.

Hallinnoija ja osatoteuttajat:

ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun ammattikorkeakoulu ja MTK Pohjois-Suomi

Rahoittaja:

Hankkeen viralliset nettisivut:

https://www.proagriaoulu.fi/fi/ruokaketju-nakyvaksi/

Hankkeen tavoite:
"Hankkeen lopullisena päämääränä on mukana olevien alkutuottajien yritystoiminnan kehittäminen paremman viestintä- ja markkinointiosaamisen keinoin. Hankkeen myötä suomalaisen ruuan todelliset ilmastovaikutukset ja vastuullinen tuotanto tulevat esiin, mikä tuo kilpailuetua suomalaiselle tuottajalle ja lisäarvoa tuotteille. Kuluttajat saavat totuudenmukaista tietoa ruuan tuotannosta, jolloin kuluttajien ja tuottajien välinen kuilu kapenee. Vastaavasti elintarvikeketjun verkosto tiivistyy ja eri toimijat löytävät toisensa helpommin. Hankkeella on myös vaikutuksia alkutuotannon ja maatalouden imagoon laajemmin, muun muassa maatalousalan työpaikkojen vetovoima lisääntyy."


 

Meri-Tuuli Kemppainen

Hanketyöntekijä, toimipaikkana Oulu. Ruokaketju näkyväksi -hanke. (Osa-aikainen)

+358 50 547 2340, merituuli.kemppainen@mtk.fi