Ruokaketju näkyväksi -koulutushanke

- Viestinnällistä koulutusta alkutuotannon yrityksille

Hankkeen toteutusaika 1.8.2021–31.10.2024.


 

Hanketta hoitaa MTK Pohjois-Suomen osalta:

Miia Narkaus

Järjestöasiantuntija

Toimipaikka Oulun toimisto

+358503458578

miia.narkaus@mtk.fi

Hankkeen tavoite:

"Hankkeen lopullisena päämääränä on mukana olevien alkutuottajien yritystoiminnan kehittäminen paremman viestintä- ja markkinointiosaamisen keinoin. Hankkeen myötä suomalaisen ruuan todelliset ilmastovaikutukset ja vastuullinen tuotanto tulevat esiin, mikä tuo kilpailuetua suomalaiselle tuottajalle ja lisäarvoa tuotteille. Kuluttajat saavat totuudenmukaista tietoa ruuan tuotannosta, jolloin kuluttajien ja tuottajien välinen kuilu kapenee. Vastaavasti elintarvikeketjun verkosto tiivistyy ja eri toimijat löytävät toisensa helpommin. Hankkeella on myös vaikutuksia alkutuotannon ja maatalouden imagoon laajemmin, muun muassa maatalousalan työpaikkojen vetovoima lisääntyy."

Ruokaketju näkyväksi -hanke

Hallinnoija ja osatoteuttajat:

Rahoittaja:

Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Yhteistyökumppanit:

Osuuskauppa Arina, Pohjolan Maito ja MTK Säätiö.

Hankkeen viralliset kotisivut:

https://www.proagriaoulu.fi/fi/ruokaketju-nakyvaksi/