MaaseutuHarava 2

Toteutusaika: 1.5.2021 – 30.6.2023

MaaseutuHarava 2-hanke on käynnistynyt Kainuun alueella elokuussa 2021.  Hanke toimii yhteistyössä Proagria Itä-Suomen kanssa aina 30.6.2023 asti. MaaseutuHarava 2 on maakunnallinen tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena on Kainuun maatalouden yhteensovitus suhteessa EU:n ohjelmakauteen 2023-2027 ja siirtymävaiheeseen 2021-22. Toteutuksessa keskiössä on maaseututuen nykyistä parempi suuntaaminen maatilojen kilpailukyvyn kehittymiseen. Muuttuvassa ympäristössä alueen maatilayritykset tarvitsevat tietoa ja osaamista tuotannon kehittämiseen sekä investointeihin uuden ohjelmakauden tavoitteet ja periaatteet huomioiden. Lisäksi hankkeessa laaditaan tulevan ohjelmakauden maatalouden kehittämisstrategia ja toimenpideohjelma Kainuuseen.

Tavoitteisiin pyritään kuudella työpaketilla:


Työpaketti 1: Maatalouden hiilensidonta käytännön viljelyssä
Työpaketti 2: Kuluttajien ja tuottajien kohtaaminen sekä tuotantoketjun tunnettavuuden parantuminen
Työpaketti 3: Turvemaiden viljelyn mahdollisuudet ja muutokset viljelytekniikkaan
Työpaketti 4: ProAgria Itä-Suomi: Maatilayritysten kehittämisen arviointeja liittyen SPV:n ja yleisesti tilojen rakennemuutokseen
Työpaketti 5: Neuvo2020- palveluihin liittyvä tiedonvälitys sekä tilojen kannattavuuden parantaminen.
Työpaketti 6: Uutta ohjelmakautta 2023-2027 koskevan Kainuun maatalouden kehittämisstrategian ja toimenpideohjelman laatiminen.

Hankkeessa tullaan järjestämään useita tapahtumia Kainuun alueella, joista tiedotetaan MTK Pohjois-Suomen internetsivuilla sekä sosiaalisessa mediassa, jäsentiedotteissa sekä sidosryhmien kautta. 

Yhteystiedot: hankepäällikkö Heidi Kumpula, heidi.kumpula@mtk.fi, Kauppakatu 25 A 87100 KAJAANI. 

Ruokaketju näkyväksi - Tulossa hankeessa:

 • [PERUTTU] 25.-27.1.2023 Ruokaketju näkyväksi: Näin se tapahtuu! -opintomatka viestinnän kehittämiseen alkutuottajille - linkki


Hankkeesta:

Ruokaketju näkyväksi -hankkeessa lisätään alkutuottajien viestintäosaamista. Hankkeen tavoitteena on antaa yrittäjille varmuutta ja osaamista vastuullisesta tuotannosta viestimiseen eri tilanteissa.

Hankkeessa opetellaan käytännönläheisissä pienryhmätyöpajoissa käyttämään nykyaikaisia viestintäkanavia tehokkaasti ja kunkin yrityksen arkeen sopivalla tavalla. Yrittäjät pääsevät harjoittelemaan vuorovaikutustaitoja ja vahvistamaan asemaansa niin markkinavuoropuheluissa kuin alasta käytävissä keskusteluissa. Hankkeen tulosten odotetaan lisäävän koko kotimaisen ja ennen kaikkea pohjoispohjalaisen ruokaketjun näkyvyyttä ja kilpailukykyä. - Lue lisää pienryhmätyöpajoista!

Hankkeessa toteutetaan kolme alkutuottajille suunnattua koulutuskokonaisuutta:

 1. Vastuullisen yrityksen brändi vahvaksi
 2. Markkinoi verkostossa
 3. Viestit eri välinein

-> Koulutuskokonaisuudet kiteytyvät kahdessa hankkeen järjestämässä kotimaan opintomatkassa:

 1. TAMMIKUUSSA 2023 &
 2. SYKSYLLÄ 2023

Hankkeen tavoitteet:

 1. Tuottajat oppivat vastuullisen imagon rakentumisen perusteet ja sisäistävät sen merkityksen
 2. Tuottajat oppivat viestinnän ja verkostoitumisen merkityksen yrityksen kilpailutekijänä
 3. Tuottajat oppivat selkeitä ja helposti arkiseen työhön istutettavia digitaalisia keinoja, joilla tuodaan esiin yrityksen vastuullista toimintaa eri kohderyhmille.
 4. Tuottajat oppivat näkemään säännöllisen viestinnän keskeisenä, luontevana osana yrityksen strategiaa ja vastuullista toimintaa.

Hankkeen nettisivut: 

https://www.proagriaoulu.fi/fi/ruokaketju-nakyvaksi/

Hankejuliste - PDF

Projektipäällikkö Taru Koskinen, ProAgria Oulu, p. 041 731 0368, taru.koskinen@maajakotitalousnaiset.fi

Hanketyöntekijä Meri-Tuuli Kemppainen, MTK Pohjois-Suomi, p. 050 547 2340, merituuli.kemppainen@mtk.fi

Hanketta hallinnoi ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, osatoteuttajana on Oulun ammattikorkeakoulu ja MTK Pohjois-Suomi.

Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tietolinkki- Edellä tiedossa

Hanke toimii Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hankealuetta laajennettiin hakuprosessin kuluessa koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kattavaksi. Rahoitus tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskusten kautta.

 

Hankkeen toiminta on suunnattu maatalousyrittäjille, turkistuottajille ja hevosyrittäjille. Pohjois-Pohjanmaalla keskitytään maatalousyrittäjiin ja turkistuottajiin, ja toiminta on jonkin verran rajatumpaa, koska siellä on enemmän maatalousyrittäjille suunnattuja muita hankkeita. Hankkeen toteuttajaorganisaatioita ovat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (hallinnoija), MTK Keski-Pohjanmaa ry, MTK-Pohjois-Suomi ry, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry sekä Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry.

 

Tietolinkki-hankkeen toiminta-alue on maantieteellisesti laaja, alueella on 38 kuntaa, reilut 5000 maatilaa ja lähes 200 turkistilaa. Jotta hankkeelle myönnetty julkinen rahoitus palvelee mahdollisimman hyvin alueen yrittäjiä, tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä kaikkien yhdeksän maaseutuhallinnon yta-alueen kanssa. Hankerahoitus on resurssi järjestää tilaisuuksia yrittäjiä hyödyttävistä teemoista ja tuoda paikan päälle asiantuntijoita, esimerkiksi tutkijoita. Laaja hankealue tuo myös synergiaetuja: tilaisuuksia voidaan monistaa toteuttavaksi eri puolilla aluetta, sähköinen tiedotus tavoittaa myös etäämmällä olevat, voidaan hyödyntää yhteistyössä laadittuja esitysaineistoja (paikallisiin olosuhteisiin soveltaen) jne.

 

Yksi hankkeen tärkeistä tehtävistä on viljelijöiden valmistaminen uuden EU-ohjelmakauden tuomiin muutoksiin, ja erityisesti tässä teemassa rahoittaja edellyttää tehtävän tiivistä yhteistyötä Ely-keskusten ja kuntien maaseutuhallinnon kanssa.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Hanne Hurskainen 0504724137 hanne.hurskainen@mtk.fi

Projektikoordinaatti Ritva Jaakkola 044 7250 625 ritva.jaakkola@kpedu.fi www.kpedu.fi/ajantasalla

HYMYT - Hyvinvoivat maaseudun yritykset

Toteutusaika: 1.6.2019–31.7.2023

HYMYT-hankkeen tapahtumat 2023

 • 20.1. Maaseutuyrittäjien hyvinvointitreffit Utajärvellä - linkki
 • 30.3. Hankkeen loppuseminaari [hybridi]

 

 


Syyskuussa 2019 Pohjois-Pohjanmaan alueella startannut Maaseudun hyvinvoivat yritykset – HYMYT -hanke tähtää luonnonvara-alan yritysten parempaan kannattavuuteen, kohentaa yrittäjien ammatillista ja liiketaloudellista osaamista, laajentaa yritysten välisiä yhteistyö- ja tukiverkkoja sekä parantaa yritysten arvokkainta pääomaa; yrittäjien työkykyä ja työhyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on tuottaa hyvinvoivan maaseutuyrityksen toimintamalli maatilojen ja maaseutuyritysten osaamisen, kannattavuuden ja yrittäjien hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Toivotamme mukaan toimintaan yrittäjät, joiden yrityksissä toiminnallisuuden, talouden ja hyvinvoinnin prosessit ovat jo kunnossa. He pääsevät mukaan toimintamallin kehittämiseen ja toisten yrittäjien tukemiseen heidän kehittymisen polullaan. Toisena ryhmänä otamme ilolla toimintaan mukaan yrittäjät, joilla on vielä kehitettävää yrityksen toiminnoissa, kannattavuudessa tai he kokevat haasteita työhyvinvoinnissaan. Etsimme mukaan erityisesti maatiloja, joiden yrittäjillä on edessään vielä 5–15 työvuotta ja mietinnässä, miten tilaa pitäisi kehittää, että siitä olisi toisen yrittäjän hyvä jatkaa. Luopuva yrittäjä voi samalla löytää uusia mahdollisuuksia käyttää osaamistaan uusissa työtehtävissä.

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/hankkeet/hymyt

Ilmianna itsesi meille hanketoimijoille!

Projektipäällikkö Natalia Sergina-Kishlar, OAMK, p. 040 5752034

Hanketyöntekijä Meri-Tuuli Kemppainen, MTK Pohjois-Suomi, p. 050 547 2340