Yhteystiedot / MaaseutuHarava2

Johanna Huotari

Hankepäällikkö
p. 050 4716 882
johanna.huotari@mtk.fi



Kauppakatu 25 A
87100 KAJAANI

Hankkeen materiaalit

Hankkeen esite


Yhtiöittäminen ja yhteistyö 30-31.1.2024 Kajaani ja Oulu - juttu ja materiaalit


Infot maatalousyrittäjille syksy 2023 - talvi 2024:


Tilaviedeot 2023

Ville Kemppainen - Tervolan tila - Ristijärvi

Eija Komulainen - Koposen tila - Kuhmo

Tapio Mustonen - Hietalahden tila - Sotkamo, Pohjavaara

Vesa Keränen - Naulalan tila - Kajaani, Kirkkoaho


Hankkeen materiaalia


Peltotukihakukoulutuksien materiaalit

Kainuu 2023


Luomuinfojen materiaalit


Vähäpäästöinen tulevaisuus maitotilalla 7.2.2023

Tallenne 1/2
Tallenne 2/2

Materiaalit (PDF)


Maatilan osakeyhtiöittämisen materiaalit: 


Maatalouden veroinfon materiaalit: 


Sähköinen tukikalenteri

 

 

 

Tapahtumat


 

Ajankohtaista

MaaseutuHarava 2-hanke, esittely ja hankkeen toiminta

01.05.2021

MTK Pohjois-Suomen MaaseutuHarava 2-hanke on startannut Kainuun alueella elokuussa 2021. Hanketta toteuttavat MTK Pohjois-Suomi ja ProAgria Itä-Suomi yhteistyössä alueen maaseudun yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen toteutusaika on 30.6.2024 saakka.

Tältä sivulta löydät kaiken hankkeen toimintaan liittyvän, kuten tallenteet ja materiaalit. Sivun alaostasta löytyy myös uutiset ja tulevat tapahtumat.

Alkutuotannon yrittäjien toimintaympäristöön vaikuttaa parhaillaan useita mittavia muutostekijöitä, mm. rakennekehitys, digitalisaatio ja ilmastonmuutos. Samanaikaisesti tuotannon ympäristövaikutuksista ja hyväksyttävyydestä käydään laajaa julkista keskustelua. Kainuun pelloista merkittävä osa on maalajiltaan eloperäisiä. Tämä ohjaa yhteiskunnan odotuksia ja tarpeita tuotannon kehittämiseksi ja muuttamiseksi nykyistä hiilineutraalimpaan suuntaan. Yrittäjät haluavat kuulla kannattavuutta parantavista keinoista ja uusista innovaatioista, joita he voivat hyödyntää tilallaan. Maatilojen investointitukia halutaan suunnata entistä enemmän kilpailukyvyn parantamiseen.

Seuraavan EU-ohjelmakauden 2021–2027 säädökset vaikuttavat merkittävästi maaseudun yrittäjien toimintaympäristöön. Ohjelmakausi pääsee näillä näkymin käynnistymään vasta vuoden 2023 alusta. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan politiikan uudistuksessa tulevat korostumaan erityisesti ilmastonmuutoksenhillitseminen ja siihen sopeutuminen, eläinten hyvinvointi sekä uusien viljelijöiden saaminen alalle. Viljelijöiden tulotason ylläpitäminen, maaseudun ja riskienhallinnan kehittäminen ovat myös uudistuksen painopisteitä. Ministeriöllä on myös suunnitteilla laatia valtakunnallinen maatalousstrategia, johon Kainuun omaa, paikallista strategiaa on hyvä jo suunnitella.

Yrittäjät mieltävät tukipolitiikkaan liittyvät asiat tärkeiksi ja arvostavat tukiin liittyvän tiedon jakamista ympäri maakuntaa järjestettävissä tilaisuuksissa. Tilaisuuksissa on oleellista myös tiedontarjonnan lisäksi mahdollisuuden antaminen viljelijöiden keskinäiseen kokemusten vaihtoon päivän teemasta.

 


Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto + valtio

Budjetti: 325 741 euroa


 

Hankkeen tavoitteet:

 

• Tuotantotukien täysimääräinen hyödyntäminen

• Maatilojen omistajanvaihdokset ovat entistä monimuotoisempia ja niihin tarvitaan kohdennetumpaa tiedotusta ja asiantuntija-apua

• Maatilojen riskienhallinnan parantaminen

• Eläinten hyvinvointia parantavien investointien lisääminen

• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja siihen liittyvät toimet

• Hiilensidonta huomioidaan osana normaalia viljelykäytäntöä

• Viljelijät osaavat hyödyntää uusimpien tutkimusten tuloksia turvemaiden viljelyssä

• Edistetään maalaismaiseman säilyvyyttä ja luonnon monimuotoisuutta alueella

• Alan uudistaminen edistämällä ja jakamalla tietämystä, innovointia ja digitalisaatiota yrittäjyydessä

• Parannetaan viljelijöiden markkinaosaamista ja asemaa ruuantuotannon arvoketjussa


Videot:

Pellonpiennarpäivä Sotkamo - Viljelijän digitaaliset työkalut - kuvattu 26.7.2023

 

Tallenteet:

CAP-INFO Webinaari 20.3.2024

 

Eläintukien hakeminen Kainuussa, NEUVO info 12.1.2024

 

Syysilmoitustunti 4.1.2024

 

Eläintenhyvinvointilaki INFO 21.12.2023

 

Ajankohtaistuinti valvonnoista ja havainnoista kasvukaudella 21.11.2023

 

Kyntökoulu 10.10.2023 - Syystöiden hallittavat asiat

 

Viljelijän kyselytunti 29.8.2023 Selvityspyynnöt vipumobiilissa, satelliittiseuranta, kuvien tulkinta, toimenpiteet ja muutosmahdollisuudet. 

 

 

CAP27-yleisinfon tallenne:

7.2. Vähäpäästöinen tulevaisuus maitotilalla -tallenteet:

OSA 1/2

OSA 2/2