Maaseutuelinkeinojen kehittämisen tiedotus-, koordinaatio- ja aktivointihanke

 

Hankkeen toiminta päättyi 31.12.2014. MTK Pohjois-Suomen ja hankkeen väki kiittää yhteistyöstä kaikkia kehittämistyössä mukana olleita henkilöitä ja tahoja!

MTK-Pohjois-Suomi ry:n hallinnoiman hankkeen tavoitteena oli nimensä mukaisesti  tiedottaa, koordinoida ja aktivoida maaseutuyrittäjyyttä sekä siihen liittyvää kehittämis- ja hanketoimintaa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa vuosina 2011-2013. Hankkeen toimilla myötävaikutettiin siihen, että maaseutuyritysten toimintaedellytykset ja kilpailukyky molemmissa maakunnissa paranivat ja että maaseudun elinkeinot vahvistuivat ja monipuolistuivat.

Hankkeen kohderyhmät olivat maaseudun kehittäjätahot ja maaseudun yrittäjät. Hankkeen toimenpiteet kohdistuivat sekä maatiloihin että maatilakytkentäisiin maaseutuyrityksiin, kuntiin, maaseutuelinkeinojen parissa työskenteleviin hanketoimijoihin ja muihin mahdollisiin maaseutuyrittäjyyttä edistäviin organisaatioihin.

Hankkeen loppuraportti

Kainuussa hanke vastasi Maaseutuelinkeinojen teemaohjelman toteuttamisesta.

Kainuun Maaseutuelinkeinojen teemaohjelman toteutussuunnitelma on päivitetty tulevaa ohjelmakautta varten

Kainuun maaseutuelinkeinojen teemaohjelma 2014-2020
Liite 1 Maaseutuelinkeinojen teemaohjelman toteutuskaavio 2015-2018
Liite 2 Teemaohjelman avainalueet, painopisteet ja kärkitoimenpiteet

 

Hankkeen päätösseminaarit

 

Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä järjestettiin pe 28.11.2014 Kajaanin Kaukametsän Kouta-salissa

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä MTK Pohjois-Suomen, ProAgria Kainuun, MTT Sotkamon ja KAO Seppälän kanssa. Tilaisuus oli samalla Kainuun maaseutuelinkeinojen teemaohjelman hankkeiden päätösseminaari.

Tästä löydät päivän puhujien esitykset:

Anu Kaukovirta-Norja
Susanna Määttä
Kirsi Huotari
Mari Heikura
Perttu Pyykkönen

Päivän aikana Radio Kajauksessa kuullut haastattelut:

Anita Mäkipelto
Anu Kaukovirta-Norja
Susanna Määttä
Kirsi Huotari
Perttu Pyykkönen
Olavi Oikarinen

MTT Sotkamon Elinvoima2 -hankkeessa tehty urakointivideo tilojen yhteistyöstä

Hankkeen päätösseminaari Pohjois-Pohjanmaan puolella järjestettiin yhteistyössä YmpäristöAgro II-hankkeen kanssa 3.11.2014 Oulunsalossa.

Seminaarin puhujien materiaalit löydät täältä:

Timo Tanninen
Juha Marttila
Jyrki Niemi
Tuomas Kuhmonen

 

Hankkeen tiedotteet

 

Vuoden 2014 alusta siirryttiin sähköisiin viikkotiedotteisiin. Alta löydät hankkeen aiemmat tiedotteet.

Tiedote 3/2013
Tiedote 2/2013
Tiedote 1/2013
Tiedote 3/2012
Tiedote 2/2012
Tiedote 1/2012
Tiedote 1/2011

 

Hankkeen opintomatkojen raportit

 

Kainuun maaseudun kehittäjien opintomatka Savoon
Kainuun hanketoimijoiden opintomatka Hämeeseen
Naudanlihantuotannon opintomatka
Opintomatka Iin Olhavan tuulivoimapuistoon
Opintomatka Brysseliin
Opintomatka Portugaliin
Opintomatka Eurajoelle

 

Hankkeessa tehdyt selvitykset

 

Yrittäjälomittajuus Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa
Kainuun peltojen käyttö ja tulevaisuus
Sukupolvenvaihdosprosessi maatilalla

Maatilojen kriisi -hanke

 

Hankkeen toiminta on päättynyt 29.02.2016. MTK Pohjois-Suomi kiittää kaikkia hankkeessa mukana olleita henkilöitä ja tahoja!

Hankkeessa kartoitetaan kriittisessä taloudellisessa tilanteessa olevat maatilat Kainuussa. Etenkin vasta investointeja toteuttaneet ja nuoret viljelijät, joiden riski ajautua vakaviin kannattavuusongelmiin nykyisessä tilanteessa ovat suurimmat, ovat kohderyhmänä. Näille kriisialtteimmassa tilanteessa oleville tiloille tarjotaan kohdennetusti hankkeen kautta neuvonta-apua yhden päivän ajan, jossa tilan toiminta käydään läpi ja selvitetään keinot talousongelmien oikaisemiseksi.

Lisätietoja hankkeesta: kenttäpäällikkö Markku Karjalainen, p. 040 539 1623 tai markku.karjalainen(at)mtk.fi