Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus on elämän ja hyvinvoinnin perusta sekä ruuantuotannon, elinvoimaisten metsien ja terveen ympäristön edellytys. Luonnon monimuotoisuus on noussut ilmastonmuutoksen rinnalle ympäristöasioiden keskiöön, sillä se on sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti heikentynyt. 

Suomi on sitoutunut kansainväliseen tavoitteeseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikentyminen. Myös MTK jäsenineen toimii luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja edistämiseksi. Omat arvomme, tulevaisuuden kilpailukyky ja halu toimia kestävästi edellyttävät meiltä tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. 

Maa- ja metsätaloudella on tärkeä rooli hyvinvoivan luonnon turvaamisessa ja edistämisessä. Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen metsissä ja maatalousympäristöissä on osa suomalaista maa- ja metsätaloutta.