MTK-ryhmä

Viestimedia Oy ja ArvoLex Oy ovat MTK-ryhmään kuuluvia, liiketoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitä. MTK:n toimintaan läheisesti kuuluvat myös MTK:n säätiö ja koulutustoimintaa harjoittava PI-johtamiskoulu (entinen Pellervo-Instituutti).

Keskusliitto

MTK on maa- ja metsätalouden sekä maaseutuyrittäjyyden asiantuntija ja edunvalvoja. Järjestö vaikuttaa asiantuntijuudellaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Euroopan unionin toimielimiin vaikuttaminen on merkittävin kansainvälinen toiminto.

Keskusliiton ydintehtäviä ovat yhteiskuntapoliittinen vaikuttaminen ja edunvalvonta, markkinavaikuttaminen ja jäsenpalveluiden kehittäminen. Edunvalvonta koskee maatalous- ja metsäasioita, yrittäjyyttä, vero-, rahoitus- ja lakiasioita, ympäristö- ja maapolitiikkaa sekä sosiaalipolitiikkaa. Markkinavaikuttaminen kohdistuu viranomaisiin, jalostusteollisuuteen, kauppaan ja kuluttajiin. Jäsenpalveluita keskusliitto tuottaa yksittäisille jäsenille, yhdistyksille ja liitoille.

Keskusliiton toimisto sijaitsee Helsingin keskustassa Maalaistentalossa, osoitteessa Simonkatu 6. Keskusliitolla on toimisto myös Brysselissä.

Liitot ja yhdistykset

MTK-yhdistykset ja MTK-liitot sekä metsänhoitoyhdistykset vastaavat maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellisesta edunvalvonnasta ja yhteydenpidosta alueellisiin ja maakunnallisiin päätöksentekijöihin sekä vaikuttavat keskusliiton toimintaan.

MTK-yhdistykset toimivat vapaaehtoispohjalta kuntatasolla ja huolehtivat jäsentensä edunvalvonnasta kunnan alueella. Yhdistykset pitävät yhteyttä ja vaikuttavat paikallisiin viranomaisiin ja sidosryhmiin. Yhdistykset vaikuttavat myös liittojen toimintaan ja tekevät näille aloitteita.


Viestimedia Oy

Katuosoite Simonkatu 6
Postiosoite PL 440, 00101 Helsinki
puhelin 020 413 2155

Viestimedia Oy kustantaa Maaseudun Tulevaisuutta, Koneviestiä ja Aarre-lehteä. Maaseudun Tulevaisuus on kolme kertaa viikossa ilmestyvä, tilattava päivälehti. Tilaajat ovat maa- ja metsätalouden ammattilaisia sekä maaseutuyrittäjiä ja metsänomistajia.

Koneviesti on tekninen aikakauslehti, joka ilmestyy 18 kertaa vuodessa. Tilaajat ovat maa- ja metsätalouden sekä maarakennuskoneiden parissa työskenteleviä ammattilaisia, joille myös moottorikelkat, mönkijät, maasto- ja hyötyajoneuvot ovat sekä työ- että harrastusvälineitä. Aikakausilehti Aarre on metsäaiheinen hyötytieto- ja elämäntapalehti. Sen aihepiirejä ovat metsä, luonto, juuret, koti, ruoka, hyvinvointi ja oma talous. 10 kertaa vuodessa ilmestyvä Aarre on suunnattu metsänomistajille sekä kaikille metsästä ja luonnosta kiinnostuneille suomalaisille.


MTK:n säätiö

MTK:n säätiö on perustettu vuonna 1925. Sen tarkoituksena on MTK:n pyrkimysten tukeminen taloudellisesti.

MTK:n säätiöllä on metsäomaisuutta muun muassa Suomusjärvellä ja Padasjoella. Säätiön Kettulan tila Suomusjärvellä on MTK:n  kokous-, seminaari-, tiedotus- ja edustuskäytössä.

MTK:n koulutustoiminta Pellervo-Instituutissa on säätiön vastuulla.

 

Maataloustuottajain Eläkesäätiö

Maataloustuottajain Eläkesäätiöon suljettu lisäeläkesäätiö. MTK-ryhmän voimassaolevia työsuhteita ei ole vakuutettu Maataloustuottajain Eläkesäätiössä.


PI-johtamiskoulu

Pellervo-Instituutti uudistui PI-johtamiskouluksi alkuvuodesta 2013. PI-johtamiskoulu on osuustoiminnallisten yritysten, MTK:n ja metsänomistajaorganisaation yhteinen oppimiskeskus, joka on perustettu vuonna 1991.

PI-johtamiskoulussa koulutetaan luottamus- ja toimihenkilöitä sekä keskeisiä sidosryhmiä.


ArvoLex Oy

Arviointikeskus on tuottajajärjestöjen omistama lakitoimisto, jonka tarkoituksena on tarjota maa- ja metsätaloustuottajille sekä muille maaseudun ja kaupunkien asukkaille laadukkaita ja korkeatasoisia asiantuntijapalveluita kaikissa lakiasioissa sekä kiinteistöjen arvonmäärityksissä. Yritys on perustettu vuonna 1962 ja sillä on toimistot Espoossa, Seinäjoella ja Oulussa. Toiminta-alueena on koko maa.

Luottamushenkilöt

Valtuuskunta, johtokunta, johtoryhmä, metsävaltuuskunta ja metsäjohtokunta - tutustu MTK:n päättäviin elimiin sekä valiokuntiin ja verkostoihin. 

Katso luottamushenkilöt

MTK logo

 

Virallinen nimi

​​​​​​​Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

På svenska    
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK)

In English    
Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK)

Auf Deutsch    
Zentralverband der landwirtschaftlichen Produzenten und Waldbesitzer (MTK)

En francais  
La Fédération centrale des producteurs agricoles et propriétaires forestiers (MTK)