Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Jäsenkuntamme ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen.

Jäsenet ja järjestö yhdessä varmistavat maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja arvostuksen. Vahva ja yhtenäinen MTK on merkittävä ja aktiivinen markkina- ja yhteiskuntavaikuttaja.

Alueellista toimintaa ja vaikuttamista tekevät 14 MTK-liittoa ja 317 MTK-yhdistystä sekä 52 metsänhoitoyhdistystä. MTK-yhdistyksiin kuului vuoden 2021 lopussa 100 096 jäsentä ja 40 605 jäsentilaa. Jäsenten määrä metsänhoitoyhdistyksissä oli 179 895. Yhteensä MTK:lla on jäseniä noin 280 000.

MTK:n jäseniä ovat myös Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, ProAgria Keskusten Liitto, Suomen Yhteismetsät ry ja Suomen Hippos ry.

Ruotsinkielisillä alueilla toimii sisarjärjestö SLC, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, jolla on tuottajajäseniä noin 10 600 ja metsänomistajajäseniä noin 19 000.